TOUR CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

TOUR CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá từ: 11,500,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

TOUR BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 17,500,000 VNĐ

Giá KM: 17,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Tour Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 8,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Tour Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 15,000,000 VNĐ

Giá KM: 14,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Quảng Châu - Thâm Quyến

Tour Quảng Châu - Thâm Quyến

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 13,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tin tức & Sự kiện