CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá từ: Liên hệ

Giá KM:

Lịch khởi hành:

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 16,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Hà Nội – Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Hà Nội – Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 8,000,000 VNĐ

Giá KM: 6,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 18,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Hà Nội - Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Hà Nội - Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 15,000,000 VNĐ

Giá KM: 14,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour du lịch QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5 ngày 4 đêm

Tour du lịch QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5 ngày 4 đêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 13,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tin tức & Sự kiện