Tour săn Mây Tà Xùa

Tour săn Mây Tà Xùa

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,500,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: hàng tuần

Tour Mai Châu-Mộc Châu-Tà Xùa

Tour Mai Châu-Mộc Châu-Tà Xùa

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,500,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: hàng tuần

Tour Ba Bể-thác Bản Giốc- cao nguyên đá Đồng Văn

Tour Ba Bể-thác Bản Giốc- cao nguyên đá Đồng Văn

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 3,000,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: hàng tuần

Tour Mù Cang Chải - Sa Pa

Tour Mù Cang Chải - Sa Pa

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,800,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Sapa - Y Tý - Lào Cai

Tour Sapa - Y Tý - Lào Cai

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,800,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Trà Cổ - Móng Cái

Tour Trà Cổ - Móng Cái

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Trà Cổ - Bình Liêu - Móng Cái

Tour Trà Cổ - Bình Liêu - Móng Cái

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Mai Châu-Mộc Châu

Tour Mai Châu-Mộc Châu

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Sơn la - Điện Biên

Tour Sơn la - Điện Biên

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,400,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Sapa - chinh phục Fanxipang

Tour Sapa - chinh phục Fanxipang

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,800,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Bắc Hà - Sapa

Tour Bắc Hà - Sapa

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,800,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Na Hang - suối khoáng MỸ Lâm

Tour Na Hang - suối khoáng MỸ Lâm

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Thác Bà - Tú Lệ - Mù Cang Chải

Tour Thác Bà - Tú Lệ - Mù Cang Chải

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Hạ Long

Tour Hạ Long

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - Lũng Cú

Tour Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - Lũng Cú

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Cô Tô

Tour Cô Tô

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Cát Bà

Tour Cát Bà

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 1,800,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Mai Châu - Ba Khan - Gò Lào - Mộc Châu

Tour Mai Châu - Ba Khan - Gò Lào - Mộc Châu

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Ba Bể - thác Bản Giốc - hang Pắc Bó

Tour Ba Bể - thác Bản Giốc - hang Pắc Bó

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Ba Bể - Na Hang

Tour Ba Bể - Na Hang

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,000,000 VNĐ

Giá KM: 8 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Sơn La - Điện Biên - cực Tây Apachai

Tour Sơn La - Điện Biên - cực Tây Apachai

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 3,500,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour thác Bản Giốc - Pắc Bó

Tour thác Bản Giốc - Pắc Bó

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,500,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Mù Cang Chải

Tour Mù Cang Chải

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Sapa - Fanxipang

Tour Sapa - Fanxipang

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour du thuyền Na Hang

Tour du thuyền Na Hang

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,400,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Mai Châu-Mộc Châu

Tour Mai Châu-Mộc Châu

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Du lich Mai Châu - Ba Khan

Du lich Mai Châu - Ba Khan

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,900,000 VNĐ

Giá KM: 1,700,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

tour du lịch Bắc Hà

tour du lịch Bắc Hà

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,400,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour tràng An-Bái Đính-Hang Múa-Hoa Lư

Tour tràng An-Bái Đính-Hang Múa-Hoa Lư

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,600,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

tour du thuyền hồ Núi Cốc

tour du thuyền hồ Núi Cốc

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour hồ Ba Bể

Tour hồ Ba Bể

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,500,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Hoàng Su Phì (Hà Giang) - Bắc Hà (Lào Cai)

Tour Hoàng Su Phì (Hà Giang) - Bắc Hà (Lào Cai)

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Yên Bái - cực tây Apachai - Fanxipang

Tour Yên Bái - cực tây Apachai - Fanxipang

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 4,200,000 VNĐ

Giá KM: 4,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

tour Y Tý - Sapa

tour Y Tý - Sapa

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,800,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Mù Cang Chải - Sa Pa

Tour Mù Cang Chải - Sa Pa

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,800,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour hồ Thác Bà - ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tour hồ Thác Bà - ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 2,200,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Tour ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ: 1,300,000 VNĐ

Giá KM: 1,200,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tua k9 - Đá Chông

Tua k9 - Đá Chông

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Chùa Mía - đền Và

Chùa Mía - đền Và

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Đền Hùng - đền Hai Bà Trưng - đền Cổ Loa

Đền Hùng - đền Hai Bà Trưng - đền Cổ Loa

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 450,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tin tức & Sự kiện