Tua cố đô Hoa Lư - du thuyền Tràng An Cổ

Tua cố đô Hoa Lư - du thuyền Tràng An Cổ

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Du thuyền lòng hồ - lễ đền bà chúa Thác Bờ

Du thuyền lòng hồ - lễ đền bà chúa Thác Bờ

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 45,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Du lịch chùa Tây Thiên

Du lịch chùa Tây Thiên

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Du lịch Hạ Long

Du lịch Hạ Long

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 650,000 VNĐ

Giá KM: 550,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính

Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 750,000 VNĐ

Giá KM: 650,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Đền Sòng - đền Cô Chín

Đền Sòng - đền Cô Chín

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Chùa chuông Hưng Yên

Chùa chuông Hưng Yên

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 450,000 VNĐ

Giá KM: 350,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Bặch Đằng Giang

Tour Bặch Đằng Giang

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Đền Cửa Ông- Thiền viện Cái Bầu

Đền Cửa Ông- Thiền viện Cái Bầu

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 450 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

11 đền, chùa Tuyên Quang

11 đền, chùa Tuyên Quang

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 450,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Đền Trần - Phủ Giầy - Chùa Phổ Minh

Đền Trần - Phủ Giầy - Chùa Phổ Minh

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

CHÙA YÊN TỬ

CHÙA YÊN TỬ

Thời gian:

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 450,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

CHÙA VĨNH NGHIÊM BẮC GIANG

CHÙA VĨNH NGHIÊM BẮC GIANG

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 450,000 VNĐ

Giá KM: 350,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Chùa Bút Tháp

Chùa Bút Tháp

Thời gian:

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 450,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tua Côn Sơn - Kiếp Bạc

Tua Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thời gian: 1

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

1 ngày thiền viện tam chúc và làng vũ đại

1 ngày thiền viện tam chúc và làng vũ đại

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

1 ngày 7 đền chùa Lạng Sơn

1 ngày 7 đền chùa Lạng Sơn

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Thác Bạc Long Cung (Hòa Bình)

Tour Thác Bạc Long Cung (Hòa Bình)

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 700,000 VNĐ

Giá KM: 600,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour  Phủ Giầy – Đền Trần (Nam Định) – Chùa Keo (Thái Bình)

Tour Phủ Giầy – Đền Trần (Nam Định) – Chùa Keo (Thái Bình)

Thời gian: 1

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour  du thuyền lòng hồ sông Đà – thủy điện Hòa Bình – Hà Nội

Tour du thuyền lòng hồ sông Đà – thủy điện Hòa Bình – Hà Nội

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 450,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour suối Cá Thần – đền Sòng – đền Cô Chín (Thanh Hóa)

Tour suối Cá Thần – đền Sòng – đền Cô Chín (Thanh Hóa)

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 650,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Côn Sơn - Kiêp Bạc - Chu Văn An - Búp Tháp

Tour Côn Sơn - Kiêp Bạc - Chu Văn An - Búp Tháp

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Chùa Búp Tháp - Đông Hồ - Đền Đô

Tour Chùa Búp Tháp - Đông Hồ - Đền Đô

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tin tức & Sự kiện