TOUR HỒNG KÔNG - MA CAO - THÂM QUYẾN - QCHÂU

TOUR HỒNG KÔNG - MA CAO - THÂM QUYẾN - QCHÂU

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 21,000,000 VNĐ

Giá KM: 20,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR- HONG KONG - MACAU - DISNEYLAND

TOUR- HONG KONG - MACAU - DISNEYLAND

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 16,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR HỒNG KÔNG – DISNEYLAND

TOUR HỒNG KÔNG – DISNEYLAND

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 20,000,000 VNĐ

Giá KM: 19,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tin tức & Sự kiện