Tua k9 - Đá Chông

Tua k9 - Đá Chông

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Chùa Mía - đền Và

Chùa Mía - đền Và

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Đền Hùng - đền Hai Bà Trưng - đền Cổ Loa

Đền Hùng - đền Hai Bà Trưng - đền Cổ Loa

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 450,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

1 ngày chùa Hương

1 ngày chùa Hương

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 650,000 VNĐ

Giá KM: 550,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour 3 Cố Đô: đền Cổ Loa – Đền Hai Bà Trưng – Đền Hùng – Hà Nội

Tour 3 Cố Đô: đền Cổ Loa – Đền Hai Bà Trưng – Đền Hùng – Hà Nội

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Chùa Mía - Đền Và - Làng Cổ Đường Lâm

Tour Chùa Mía - Đền Và - Làng Cổ Đường Lâm

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour du lịch Hà Nội - Lăng Bác

Tour du lịch Hà Nội - Lăng Bác

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Tản Đà - rừng Quốc gia Ba Vì

Tour Tản Đà - rừng Quốc gia Ba Vì

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 650,000 VNĐ

Giá KM: 550,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Thiên Sơn Suối Ngà

Tour Thiên Sơn Suối Ngà

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 750,000 VNĐ

Giá KM: 600,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tin tức & Sự kiện