Hà Nội – Cố Đô Cổ Loa – Đền Hai Bà Trưng – Đền Hùng – Hà Nội

Hà Nội – Cố Đô Cổ Loa – Đền Hai Bà Trưng – Đền Hùng – Hà Nội

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour Hà Nội - Chùa Mía - Đền Và - Làng Cổ Đường Lâm

Tour Hà Nội - Chùa Mía - Đền Và - Làng Cổ Đường Lâm

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 550,000 VNĐ

Giá KM: 350,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour Chảy Hội Chùa Hương

Tour Chảy Hội Chùa Hương

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 700,000 VNĐ

Giá KM: 500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour Côn Sơn - Kiêp Bạc - Chu Văn An - Búp Tháp

Tour Côn Sơn - Kiêp Bạc - Chu Văn An - Búp Tháp

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour du lịch Hà Nội - Lăng Bác

Tour du lịch Hà Nội - Lăng Bác

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 500,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour du lịch Hà Nội - Thiện viện Trùng Phúc - Chùa Tào Sách

Tour du lịch Hà Nội - Thiện viện Trùng Phúc - Chùa Tào Sách

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 400,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour Hà Nội - Tản Đà - rừng quốc gia Ba Vì 1 ngày

Tour Hà Nội - Tản Đà - rừng quốc gia Ba Vì 1 ngày

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 600,000 VNĐ

Giá KM: 540,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour Hà Nội - Thiên Sơn Suối Ngà - Hà Nội 1 ngày

Tour Hà Nội - Thiên Sơn Suối Ngà - Hà Nội 1 ngày

Thời gian: 1 ngày bằng ô tô

Giá từ: 650,000 VNĐ

Giá KM: 450,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tin tức & Sự kiện