CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá từ: Liên hệ

Giá KM:

Lịch khởi hành:

HỒNG KÔNG - DISNEYLAND - MACAU - THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

HỒNG KÔNG - DISNEYLAND - MACAU - THÂM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 21,000,000 VNĐ

Giá KM: 20,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Núi Phú Sĩ - KYOTO - OSAKA - SEOUL – EVERLAND

Núi Phú Sĩ - KYOTO - OSAKA - SEOUL – EVERLAND

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 40,000,000 VNĐ

Giá KM: 35,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 16,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI – SEOUL – CHEJU – ĐẢO NAMI – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SEOUL – CHEJU – ĐẢO NAMI – HÀ NỘI

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 20,000,000 VNĐ

Giá KM: 18,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 15,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT TỔ ẤN ĐỘ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT TỔ ẤN ĐỘ

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 26,000,000 VNĐ

Giá KM: 2,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Hà Nội – Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Hà Nội – Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 8,000,000 VNĐ

Giá KM: 6,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 18,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI-DELHI-VANASA-BODHGAYA-KOLKATA-HÀ NỘI

HÀ NỘI-DELHI-VANASA-BODHGAYA-KOLKATA-HÀ NỘI

Thời gian:

Giá từ: 26,000,000 VNĐ

Giá KM: 25,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

TOUR SEOUL – CHEJU – LOVELAND - EVERLAND

TOUR SEOUL – CHEJU – LOVELAND - EVERLAND

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 17,000,000 VNĐ

Giá KM: 16,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

TOUR HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI 6 ngày 5 đêm

TOUR HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI 6 ngày 5 đêm

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 14,000,000 VNĐ

Giá KM: 13,600,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI – SEOUL – EVERLAND – Jesu - HÀ NỘI

HÀ NỘI – SEOUL – EVERLAND – Jesu - HÀ NỘI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 17,000,000 VNĐ

Giá KM: 16,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Hà Nội - Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Hà Nội - Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 15,000,000 VNĐ

Giá KM: 14,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI – SEOUL – EVERLAND – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SEOUL – EVERLAND – HÀ NỘI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 12,000,000 VNĐ

Giá KM: 11,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI - HONG KONG - MACAU - DISNEYLAND

HÀ NỘI - HONG KONG - MACAU - DISNEYLAND

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 16,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI - BĂNG CỐC - PATTAYA - HÀ NỘI

HÀ NỘI - BĂNG CỐC - PATTAYA - HÀ NỘI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 7,000,000 VNĐ

Giá KM: 5,900,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI - ĐẢO BALY - HÀ NỘI 5 ngày 4 đêm

HÀ NỘI - ĐẢO BALY - HÀ NỘI 5 ngày 4 đêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 11,000,000 VNĐ

Giá KM: 10,100,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour du lịch QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5 ngày 4 đêm

Tour du lịch QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN 5 ngày 4 đêm

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 13,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI – VIÊNG CHĂN – DANSAVANH – HÀ NỘI

HÀ NỘI – VIÊNG CHĂN – DANSAVANH – HÀ NỘI

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 13,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 14,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour du lịch cao nguyên GENTING 4 ngày 3 đêm

Tour du lịch cao nguyên GENTING 4 ngày 3 đêm

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 12,000,000 VNĐ

Giá KM: 1,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI – HỒNG KÔNG – DISNEYLAND

HÀ NỘI – HỒNG KÔNG – DISNEYLAND

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 20,000,000 VNĐ

Giá KM: 19,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour du lịch HÀ NỘI – VIÊNG CHĂN – UDONTHANI

Tour du lịch HÀ NỘI – VIÊNG CHĂN – UDONTHANI

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 8,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tour du lịch HÀ NỘI – SIEM REAP – ANGKOR

Tour du lịch HÀ NỘI – SIEM REAP – ANGKOR

Thời gian:

Giá từ: 12,000,000 VNĐ

Giá KM: 104,600,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tin tức & Sự kiện