Tour đảo ngọc Bali 4 ngày

Tour đảo ngọc Bali 4 ngày

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 9,990,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: hàng tuần

TOUR CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

TOUR CÔN MINH – THẠCH LÂM – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá từ: 11,500,000 VNĐ

Giá KM:

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR HỒNG KÔNG - MA CAO - THÂM QUYẾN - QCHÂU

TOUR HỒNG KÔNG - MA CAO - THÂM QUYẾN - QCHÂU

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 21,000,000 VNĐ

Giá KM: 20,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR NÚI PHÚ SỸ - KYOTO - OSAKA - SEOUL – EVERLAND

TOUR NÚI PHÚ SỸ - KYOTO - OSAKA - SEOUL – EVERLAND

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 35,000,000 VNĐ

Giá KM: 33,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

TOUR BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 17,500,000 VNĐ

Giá KM: 17,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR  SEOUL – CHEJU – ĐẢO NAMI – HÀ NỘI

TOUR SEOUL – CHEJU – ĐẢO NAMI – HÀ NỘI

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 18,000,000 VNĐ

Giá KM: 17,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 14,000,000 VNĐ

Giá KM: 13,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Ấn Độ - Nê Pan

Tour Ấn Độ - Nê Pan

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 26,000,000 VNĐ

Giá KM: 25,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Tour Lào Cai – A Lư – Cổ Động – Côn Minh – Thạch Lâm –Hà Nội

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 8,000,000 VNĐ

Giá KM: 7,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR SEOUL – CHEJU – LOVELAND - EVERLAND

TOUR SEOUL – CHEJU – LOVELAND - EVERLAND

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 17,000,000 VNĐ

Giá KM: 16,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Tour Hồng Kông - Quảng Châu - Thẩm Quyến

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 15,000,000 VNĐ

Giá KM: 14,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR  SEOUL – EVERLAND

TOUR SEOUL – EVERLAND

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 12,000,000 VNĐ

Giá KM: 11,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR- HONG KONG - MACAU - DISNEYLAND

TOUR- HONG KONG - MACAU - DISNEYLAND

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 16,000,000 VNĐ

Giá KM: 15,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR  BĂNG CỐC - PATTAYA

TOUR BĂNG CỐC - PATTAYA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 6,500,000 VNĐ

Giá KM: 5,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour đảo ngọc Bali 5 ngày

Tour đảo ngọc Bali 5 ngày

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 11,000,000 VNĐ

Giá KM: 10,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Quảng Châu - Thâm Quyến

Tour Quảng Châu - Thâm Quyến

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 13,000,000 VNĐ

Giá KM: 12,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SINGAPORE - HÀ NỘI

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 14,000,000 VNĐ

Giá KM: 13,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tour Kualumpur - Genting

Tour Kualumpur - Genting

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 12,000,000 VNĐ

Giá KM: 11,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR HỒNG KÔNG – DISNEYLAND

TOUR HỒNG KÔNG – DISNEYLAND

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 20,000,000 VNĐ

Giá KM: 19,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

TOUR VIÊNG CHĂN – UDONTHANI

TOUR VIÊNG CHĂN – UDONTHANI

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 10,000,000 VNĐ

Giá KM: 9,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: H

TOUR  SIEM REAP – ANGKOR

TOUR SIEM REAP – ANGKOR

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 12,000,000 VNĐ

Giá KM: 11,600,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

Tin tức & Sự kiện