CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT TỔ ẤN ĐỘ

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẤT PHẬT TỔ ẤN ĐỘ

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 26,000,000 VNĐ

Giá KM: 2,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

HÀ NỘI-DELHI-VANASA-BODHGAYA-KOLKATA-HÀ NỘI

HÀ NỘI-DELHI-VANASA-BODHGAYA-KOLKATA-HÀ NỘI

Thời gian:

Giá từ: 26,000,000 VNĐ

Giá KM: 25,000,000 VNĐ

Lịch khởi hành:

Tin tức & Sự kiện